BSA susitikimas su Valstybinė darbo inspekcija (VDI)

Anksčiau daugeliui verslininkų santrumpa VDI (Valstybinė darbo inspekcija) asocijavosi tik su rūpesčiais ir nemalonumais. Tačiau galime drąsiai sakyti, kad su laiku viskas keičiasi.
Šiandien Baltic Scaffolding Association (BSA) atstovai susitiko su Lietuvos Respublikos Vyriausiuoju valstybiniu darbo inspektoriumi Jonu Griciumi. Susitikimo metu buvo kalbėtasi apie bendradarbiavimą ir galimybes kartu vykdyti bendrus projektus. Aptarta, kaip galima būtų reikšmingai pagerinti statybos darbų saugumą, kokių veiksmų reikėtų imtis, kad šalyje statybos sektoriaus profesijos taptų patrauklesnės ir labiau vertinamos visuomenėje, kaip kelti darbuotojų bei juos inspektuojančių asmenų profesinę kvalifikaciją ir nuostatas vieni kitų atžvilgiu.
Buvo nemažai kalbėta ir apie tai, kaip integruoti VDI inspektorius į saugaus pastolių montavimo kursą, kad inspektoriai galėtų įvertinti konstrukcijos riziką, atkreipti dėmesį į pavojingas vietas. BSA savo ruožtu yra pasiruošusi nuolat kelti VDI inspektorių kvalifikaciją ir rengti įvairius seminarus.
BSA kartu su VDI susitarė ir dėl saugaus pastolių surinkimo normatyvų sukūrimo – turi būti sukurti aiškūs nurodymai montuotojams ir institucijoms prižiūrinčioms tuos darbus.
Šalys vienareikšmiškai sutinka, kad tiek valstybei, tiek verslui yra vienodai svarbus bendras siekis – kiekvienas darbuotojas turi grįžti namo! Abi šalys tikisi, kad šiandieninis susitikimas yra tik pradžia kryptingo bendro darbo, kuris ves prie vis didesnio statybos darbų saugumo.