Baltic Scaffolders Association susitikmas su Lietuvos Statybininkų Asociacija

Kovo 29 d. Lietuvos statybininkų asociacijoje lankėsi asociacijos narių UAB „Layher Baltic“, UAB „Prorentus“ ir UAB „Verslo aljansas“, kartu susibūrusių ir į atskirą pastolininkų asociaciją „Baltic Scaffolders Association“, atstovai.

Susitikime buvo aptarti darbininkų kompetencijų ugdymo, vertinimo ir pripažinimo, darbuotojų kortelių klausimai.

„Baltic Scaffolders Association“ pristatė savo pradėtą įgyvendinti iniciatyvą – pastolių surinkėjų mokymo ir atestavimo schemą. Šioje schemoje pastolininkų kvalifikacija yra skirstoma į skirtingus lygius, atitinkamai suteikiančius teisę atlikti skirtingus pastolių surinkimo darbus. Darbininkai, kurių kvalifikacija yra patvirtinta, gali gauti specialias pastolininkų korteles.

Savo ruožtu Lietuvos statybininkų asociacija vysto iniciatyvą sukurti plataus masto mokymo, kompetencijų vertinimo ir pripažinimo schemą Lietuvos statybų sektoriuje, apimančią visas statybines profesijas. Susitikimo dalyviai aptarė plėtojamų schemų panašumus ir ryšius ir diskutavo dėl galimos pastolininkų schemos integracijos į bendrą statybininkų kompetencijų sistemą.

Pasitarime taip pat buvo akcentuota darbininkų kompetencijų ugdymo svarba darbų saugos srityje. Pabrėžta būtinybė mokymų schemose daug dėmesio skirti prevencinėms darbuotojų sveikatos apsaugojimo priemonėms. Be to, prevencinės priemonės reikalingos ir kalbant apie netinkamai naudojamas priemones, įrankius ar mechanizmus, kuriems gali būti padaryta žymi ir brangiai atsieinanti žala.