Apie Baltijos šalių pastolininkų asociacija

BSA EST. 2016

BSA – ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pastolių produkcijos, nuomos ir pardavimo bendroves ir asmenis, dirbančius ant pastolių.

Asociacijos tikslas – skatinti saugų pastolių naudojimą, teikti kvalifikuotus mokymus pastolių montuotojams, supažindinti su pažangiausiomis technologinėmis inovacijomis, konsultuoti asociacijos narius techniniais klausimais.

01

Kompetenciją įrodantis pastolių surinkėjo pažymėjimas. Asociacija pradėjo platinti kortelės nuo 2017 metų

02

Didžiausias ir moderniausias Europoje mokymo centras, buvo įkurtas 2018 metais Vilniuje

03

Šiuo metu tarp asociacijos narių yra apie 20 skirtingų įmonių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Kaliningrado srities

Asociacijos komanda

Mūsų nariai

Norite tapti BSA asociacijos nariu?

Asociacijos nariais gali tapti juridiniai asmenys susiję su pastolių veikla, švietimo įstaigos ir mokymo centrai.

Žingsinis 1

Reikia pateikti laisvos formos prašymą įstoti į BSA asociaciją ir išsiųsti el. paštu (info[eta]balticbsa.com);
Užpildyti nario anketą (bus atsiųsta po prašymo gavimo);
Prašymą įstoti į asociaciją svarsto asociacijos steigėjai ir priima sprendimą per 5 – 7 darbo dienas nuo įstojimo pateikimo. Per šį laikotarpį sprendžiama priimti ar nepriimti narį į BSA asociaciją;
Asociacijos steigėjams priėmus sprendimą dėl asmenio įstojimo į asociaciją, nustatomas nario kasmetinis mokestis;
Asmuo laikomas įstojęs į BSA asociaciją nuo stojamojo įnašo sumokėjimo dienos.

PROCEDŪRA

Žingsnis 2

  • Atstovavimas asociacijos nariams palaikant dialogą su vyriausybės ir valdžios institucijomis;
  • Specialistų konsultacijos techniniais ir komerciniais klausimais;
  • Galimybė dalyvauti parodose, konferencijose, bendrauti su užsienio pastolininkų asociacijų nariais;
    Įmonės reputacijos ir pripažinimo didinimas naudojantis BSA naryste;
  • Galimybė naudotis prieiga prie naujausios ekonominės ir teisinės informacijos, susijusios su pastolių pramone.

NAUDA BŪNANT NARIU: