BSA asociacijos nariai susitiko su UAB „SDG”

2018 m. birželio 14 d. BSA kvietimu pastolininkų asociacijos mokymo centre viešėjo UAB „SDG“ ir UAB „SDG kodas“ atstovai: UAB „SDG“ Inžinerijos departamento direktorius Ramūnas Katkevičius, inžinerijos departamento FIDIC inžinierius Gintautas Cėpla, Vilniaus skyriaus direktorė Natalija Rugaitienė, mokymo departamento direktorė Karolina Žekaitė, UAB „SDG kodas“ vadybininkai Rimantas Gedvilas ir Kipras James.
Susitikimo metu BSA prezidentas O. Abramov pristatė svečiams pastolininkų asociacijos veiklą, viziją ir planus. Taip pat buvo pristatyta mokymo centro bazė, kuri šiuo metu dar plečiama. Asociacijos prezidentas pristatė mokymo centro rengiamus kursus, jų klasifikavimą. O. Abramov taip pat pristatė Lietuvos statybininkų asociacijos statybininkų registrą STATREG.
BSA mokymo centro projektų vadovė Ž. Baltrėnienė susirinkusiesiems detaliau pristatė BPA mokymo centrą, siekiamus tikslus, esamus poreikius ir galimybes. Pristatymo metu buvo pabrėžiamas darbo aukštyje saugumas. Siekiama, kad darbų vadovai, prieš darbuotojams dirbant aukštyje turėtų imtis prevencinių nelaimingų atsitikimų priemonių. Ž. Baltrėnienė akcentavo, kad vykstant laisvam darbo jėgos judėjimui, darbuotojams atvykstant iš kitų šalių, kur galioja skirtingi darbo aukštyje reglamentavimo dokumentai, pastolininkų mokymai turi tapti būtinybe ir prioritetu.
Svečiai domėjosi STATREG sistema, dabartiniu pastolininkų darbo reglamentavimu, naudojamas asmenines apsaugos priemones dirbant aukštyje. L. Adomavičius, BSA valdybos narys pasidalino patirtimi apie dabar egzistuojančią opią problemą statybos darbų rinkoje, kai neretai įgyvendinant didelius statybos projektus skiriamas nepakankamas dėmesys darbų saugai aukštyje.
Susitikimui baigiantis buvo aptartos UAB „SDG“ ir BSA bendradarbiavimo perspektyvos ir galimybės. V. Voroncov, BSA steigėjas pabrėžė, kad užtikrinant saugų pastolių naudojimą BSA suinteresuotumas bendradarbiauti tikrai stiprus ir šiandieninėje situacijoje itin aktualus.