STATREG kompetencijų vertintojų mokymai

Š.m. liepos 20 d. vyko Lietuvos statybininkų asociacijos organizuojami STATREG kompetencijų vertintojų mokymai. Juose dalyvavo ir trys BSA pastolininkai inspektoriai – Viktor Voroncov, Nerijus Matulionis ir Raman Dzikavitski. Mokymų metu vertintojai susipažino su dabar patvirtintomis ir planuojamomis patvirtinti kompetencijomis, su kompetencijų vertinimo procesu, kuris apims teorinių ir praktinių žinių tikrinimą ir įvertinimą. Dalyviai buvo supažindinti ir su bešališkumo, objektyvumo kriterijais vertinant kvalifikacijas. Baigę šiuos mokymus visi trys BSA atstovai gavo mokymų baigimo pažymėjimus.