[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Pastolių surinkėjo mokymo programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 • Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (VŽ, 2003-07-16, Nr. 70-3170);
 • Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai (TAR, 2014-06-19, Nr. 7789);
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo tvarkos aprašas (VŽ, 2013-01-12, Nr. 4-142);
 • Pavojingų darbų sąrašas (VŽ, 2002-09-06, Nr. 87-375);
 • Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (VŽ, 2000-01-12, Nr. 3-88);
 • Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (VŽ, 2008-01-24, Nr. 10-362);
 • Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (VŽ, 2001-01-10, Nr. 3-74);
 • LST EN 12810-1;2006 Surenkamieji fasadų pastoliai;
 • LST EN 12811-1;2006 Laikinoji statybos darbų įranga;
 • LST EN 355;2003 Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Energijos sugertuvai;
 • LST EN 361;2003 Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Kūno saugos diržai
 • ES direktyvos:
 • Europos sąjungos direktyva 2001/45/EC reikalavimai pastolių surinkimo, naudojimo ir išmontavimo planui;
 • Europos sąjungos direktyva 2009/104/EC direktyvos dėl būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]