Asociācijā var iestāties jebkura juridiskā persona, kura jebkādā veidā ir saistīta ar celtniecības sastatnēm, valsts mācību iestāde vai privātais treniņu centrs.

Procedūra:

  • Uzņēmuma veidlapā brīvā formā jāizsaka lūgums par iestāšanos asociācijā, un tas jānosūta uz e-pastu (info[eta]balticbsa.com);
  • Aizpildīt biedra anketu (tiks izsūtīta pēc iestāšanās lūguma saņemšanas);
  • Lūgumu par iestāšanos asociācijā izskata asociācijas dibinātāji un pieņem lēmumu 5 – 7 darba dienu laikā pēc anketas iesniegšanas. Šajā laikposmā tiek nolemts, vai iesniedzējs biedra statusā tiek uzņemts vai netiek uzņemts SBSA asociācijā;
  • Pēc tam, kad komisija pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu asociācijā, tiek noteikts ikgadējās biedra naudas apmērs;
  • Persona ir pilntiesīgs SBSA asociācijas biedrs uzreiz pēc iestāšanās naudas iemaksas.