Nelaimingu atsitikimų darbe statistika rodo, kad daugiausiai nelaimingų atsitikimų Lietuvoje įvyksta statybų sektoriuje, pagrindinė priežastis – kritimas iš aukščio. Dirbančiųjų statybose saugos požiūriu pastolių naudojimas yra ypač svarbus, nes tai yra dažniausiai statybose naudojamos saugios ir nesudėtingos darbo priemonės. Daugiausia nelaimingų atsitikimų dirbant ant pastolių įvyksta dėl kolektyvinių apsaugos priemonių trūkumo, tvirtinimo klaidų, netinkamo vidinių kopėčių (laiptų) naudojimo, neteisingo surinkimo bei saugos reikalavimų nepaisymo surinkimo ir išmontavimo metu.
Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (VŽ, 2000-01-12, Nr. 3-88) reikalauja, kad pastolius statyti, remontuoti, ardyti ar perstatyti galima tik prižiūrint darbų vadovui. Šį darbą gali atlikti tik tie darbuotojai, kurie Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatų (TAR, 2014-01-06, Nr. 44) nustatyta tvarka yra specialiai apmokyti atlikti šiuos darbus.