Assotsiatsiooni asutamine ja esitlus

2016 aasta aprillis toimus Layher peakontoris Saksamaal Baltimaade ja Skandinaaviamaade ehitustellingute assotsiatsiooni ametlik esitlus. Esitluse ajal esitleti assotsiatsiooni eesmärke, kaartide sertifitseerimissüsteemi, professionaalide klassifikatsiooni ja erinevate tasemete töötajate koolitusprogramme.