Teabe kaartide väljastamise üleminekuperioodi kohta

Tähelepanu! Professionaalide kaardid väljastatakse ilma koolituseta kuni 2017. aasta 1. juunini. Selleks peate saatma meile vabas vormis kaardi väljastamise taotluse. Teile saadetakse ankeet Teie staaži kinnitamiseks. Pärast 1. juunit väljastatakse kaardid ainult pärast spetsialiseeritud koolituskeskustes läbitud koolitust.

Assotsiatsiooni asutamine ja esitlus

2016 aasta aprillis toimus Layher peakontoris Saksamaal Baltimaade ja Skandinaaviamaade ehitustellingute assotsiatsiooni ametlik esitlus. Esitluse ajal esitleti assotsiatsiooni eesmärke, kaartide sertifitseerimissüsteemi, professionaalide klassifikatsiooni ja erinevate tasemete töötajate koolitusprogramme.