Asociacijos nariais gali tapti juridiniai asmenys susieję su pastolių veikla, švietimo įstaigos ir mokymo centrai.

Procedūra:

  • Reikia pateikti laisvos formos prašymą įstoti į BSA asociaciją ir išsiųsti el. paštu (info[eta]balticbsa.com);
  • Užpildyti nario anketą (bus atsiųsta po prašymo gavimo);
  • Prašymą įstoti į asociaciją svarsto asociacijos steigėjai ir priima sprendimą per 5 – 7 darbo dienas nuo įstojimo pateikimo. Per šį laikotarpį sprendžiama priimti ar nepriimti narį į BSA asociaciją;
  • Asociacijos steigėjams priėmus sprendimą dėl asmenio įstojimo į asociaciją, nustatomas nario kasmetinis mokestis;
  • Asmuo laikomas įstojęs į BSA asociaciją nuo stojamojo įnašo sumokėjimo dienos.

NAUDA BŪTI NARIU:

Atstovavimas asociacijos nariams palaikant dialogą su vyriausybės ir valdžios institucijomis;

specialistų konsultacijos techniniais ir komerciniais klausimais;

galimybė dalyvauti parodose, konferencijose bendrauti su užsienio pastolininkų asociacijų nariais;

įmonės reputacijos ir pripažinimo didinimas naudojantis BSA naryste;

galimybė naudotis prieiga prie naujausios ekonominės ir teisinės informacijos, susijusios su pastolių pramone.

Baltic Scaffolders Association (BSA) est. 2016